Leger uten grenser

Posted by Admin On 0 kommentarer
Leger uten grenser (MSF - Médecins Sans Frontières) er en uavhengig medisinsk humanitær organisasjon som redder liv og lindrer nød, uansett menneskers politiske, etniske eller religiøse tilhørighet. Leger uten grenser hjelper dem som trenger det mest med følgende motto; uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser er en frittstående internasjonal medisinsk hjelpeorganisasjon, og alle som jobber i organisasjonen må følge noen enkle prinsipper:

1. Leger Uten Grensers medarbeidere skal hjelpe befolkningsgrupper i nød, ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer og ofre for væpnet konflikt, uten å diskriminere og uten å legge vekt på rase, religion, livsfilosofi eller politisk tilhørighet.

2. Leger Uten Grenser er en helt nøytral og upartisk organisasjon, og utfører sitt arbeid med medisinsk etikk og retten til humanitær hjelp som grunnprinsipper. Leger Uten Grenser forlanger fri og uhindret adgang til å utføre sitt medisinske mandat.

3. Leger Uten Grensers medarbeidere må arbeide utfra de etiske retningslinjene som følger med deres yrke, og være helt uavhengige av politiske, religiøse og økonomiske krefter.

4. Som frivillige er Leger Uten Grensers medarbeidere klar over risikoen som er forbundet med arbeidet i felten, og de har ingen rett til kompensasjon til seg selv eller sine nærmeste utover det Leger Uten Grenser er i stand til å gi dem.

Du kan støtte Leger uten grenser ved å gi en donasjon til kontonummeret lengst ned på siden..

I 1999 ble Leger Uten Grenser tildelt Nobels fredspris for organisasjonens "banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter". Under overrekkelsen trakk Nobel-komitèen fram at Leger Uten Grenser har "bidratt til å skape en opinion mot maktmisbruk og overgrep". Midlene som blir samlet inn av Leger uten grenser fordeles på følgende måte;
  • 75 % går til medisinsk hjelp
  • 4 % går til varsling av overgrep
  • 1 % går til annen humanitær virksomhet
  • 14 % går til innsamling av midler
  • 6 % går til administrasjon      
        Nøl ikke med å bidra, støtt Leger uten grenser i dag! Kontonummer: 5010.05.47500